Huurvoorwaarden Safari Lodge                                     

 

1. De tent wordt in principe van zaterdag tot zaterdag verhuurd.
    Aankomsttijd is na 15.00 uur.
    Vertrektijd voor 10.00 uur.

2. Bij reservering van de tent dient 25% van de totale huursom binnen
    14 dagen na factuurdatum te worden aanbetaald, waarna een bevestiging
    van de reservering per email wordt toegestuurd.
    De resterende 75% dient u 1 maand voor de aankomstdatum aan ons te
    hebben betaald.
    Indien uw reservering binnen 1 maand voor de aankomstdatum ligt moet
    bij ontvangst van de factuur het totale huurbedrag worden overgemaakt.
    Er vindt geen restitutie plaats in geval van eerder vertrek.

3. Indien u de vakantie annuleert, wordt de reeds voldane aanbetaling van 
    25% ingehouden. Als u reeds het volledige bedrag had voldaan dan wordt
    75% van de volledige huurprijs teruggestort.
    Echter bij annulering binnen de periode van één maand zal geen bedrag 
    meer worden teruggestort.

4. De huurders zijn volledig verantwoordelijk voor welke schade dan ook,
    die door hun toedoen is ontstaan en dienen deze onmiddellijk te melden.

5. Wij vragen voor de tent een borgsom van € 100.= en deze bij aankomst
    te voldoen.
    Na afloop van de huurperiode wordt de borgsom, onder aftrek van 
    eventuele schade, terugbetaald.

6. Wij gaan er vanuit dat u de tent netjes gebruikt, zodat de volgende
    gasten er ook met plezier gebruik van kunnen maken.
    Roken is in de tent niet toegestaan.
    Huisdieren zijn na overleg welkom.

7. Bij vertrek dient u de tent achter te laten in de staat waarin u deze bij
    aankomst ook heeft aangetroffen. Mocht dit niet het geval zijn worden er
    schoonmaakkosten in rekening gebracht van € 50,00