Huurvoorwaarden Eco Lodge                                                       

                                                                                                                                                                                                   

1. De tent wordt in principe van zaterdag tot zaterdag verhuurd. 
    Aankomsttijd is na 15.00 uur.
    Vertrektijd voor 10.00 uur.

2. Bij reservering van de tent dient 25% van de totale huursom binnen
    14 dagen na factuurdatum te worden aanbetaald, waarna een
    bevestiging van de reservering per email wordt toegestuurd.
    Deze dient u ondertekend terug te sturen of te mailen.
    De resterende 75% dient u 1 maand voor de aankomstdatum aan ons
    te hebben betaald.
    Indien uw reservering binnen 1 maand voor de aankomstdatum ligt moet 
    bij ontvangst van de factuur het totale huurbedrag worden overgemaakt.
    Er vindt geen restitutie plaats in geval van eerder vertrek.

3. Indien u de vakantie annuleert, wordt de reeds voldane aanbetaling
    van 25% ingehouden. Als u reeds het volledige bedrag had voldaan
    dan wordt 75% van de volledige huurprijs teruggestort.
    Echter bij annulering binnen de periode van één maand zal geen bedrag 
    meer worden teruggestort.

4. De huurders zijn volledig verantwoordelijk voor welke schade dan
    ook, die door hun toedoen is ontstaan en dienen deze onmiddellijk  
    te melden.

5. Wij vragen voor de tent een borgsom van € 100.= en deze bij aankomst
     te voldoen.
     Na afloop van de huurperiode wordt de borgsom, onder aftrek van eventuele schade, terugbetaald.

6. Wij gaan er vanuit dat u de tent netjes gebruikt, zodat de volgende
     gasten er ook met plezier gebruik van kunnen maken.
     Roken is in de tent niet toegestaan.
     Huisdieren zijn na overleg welkom.

7. Bij vertrek dient u de tent achter te laten in de staat waarin u deze bij
    aankomst ook heeft aangetroffen. Mocht dit niet het geval zijn rekenen wij schoonmaakkosten ten hoogte van €50,00